Welcome to MAMAS!

¡Bienvenida a MAMAS!

Bem-vindos à MAMAS!


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/6e0aeb57-ccd0-4d98-a0f1-5f157e184b9e/MAMAS_Notion_engage_in_mutual_aid_banner-06.png


Nou se yon òganizasyon èd mityèl k ap sipòte kominote nou an nan Medford ak Somerville, Massachusetts.

Tout moun gen yon bagay yo ofri ak yon bagay yo bezwen

Pa gen okenn òf oswa mande twò gwo oswa piti isit la. Nou sipòte youn lòt atravè makèt, livrezon, sipò monetè, gadri, jistis lojman, edikasyon politik, ak plis ankò. Nou ankouraje w pou w mande tout sa w bezwen epi pou w ofri sa w kapab.


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/ecc51c9c-8187-47e6-9a55-f873e1b0e413/MAMAS_Notion_financial_redistribution_banner-07.png


BEZWEN ÈD?

Fòm sou entènèt: Mande sipò kounye a

Imèl nou: [email protected]

Rele liy dirèk nou an: [(339) 545–1315](tel:(339) 545–1315)

Rele oswa voye tèks nou si w bezwen sipò oswa si w gen kesyon. Si nou pa reponn, voye tèks oswa kite yon mesaj vwa epi n ap retounen ba ou! Nou gen sipò Panyòl, Kreyòl Ayisyen, ak Pòtigè ki disponib epi nou ka fè tout sa nou kapab pou jwenn lòt tradiktè.

Jwenn resous:

Èske w ap chèche èd ak manje, lojman, sèvis legal, ak plis ankò? Tcheke lis resous nou yo:

Resous ak Sèvis Lokal yo


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/0c2234c8-84ef-4504-bdcf-cd3046abe0f0/MAMAS_Notion_learn_with_us_banner-11.png