Mutual Aid Medford and Somerville (MAMAS) te kòmanse òganize 12 mas 2020, an repons a pandemi COVID-19 ak enpak li te prevwa sou kominote nou yo.

Èd mityèl se sou parèt nan kominote nou yo ak mete ansanm resous nou yo pou asire ke tout moun gen sa yo bezwen. Nou onore yon long istwa èd mityèl lè nou sonje ke nou pa poukont nou epi nou montre youn pou lòt.

Sa a se yon eksperyans epi nou ap aprann jan nou ale. Men kèk gid pou ede sèvi ak zouti n ap itilize yo, ansanm ak kèk resous pou aprann plis sou istwa Èd Mityèl la:

<aside> 🧭 Vizyon ak akò nou yo

</aside>

<aside> 👐 Prensip nou bay

</aside>

<aside> 📖 Ki sa ki èd mityèl?

</aside>

<aside> 💽 Règleman sekirite done nou an

</aside>

Sitiye deyò Medford ak Somerville epi ou vle kòmanse pwòp gwoup Èd Mityèl ou a? Tcheke dokiman replikasyon nou an epi pase li! Kontakte si w ta renmen sipò oswa brase lide.


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/8685eb67-9359-48c7-bb25-0e4b138267c9/MAMAS_Notion_working_groups_banner-12.png