DWA IMIGRAN

Chak moun Ozetazini gen dwa. Si ou se yon imigran, ou gen dwa.

Konnen dwa imigrasyon ou! Enprime yon kopi fèy travay sa a ki bay lis dwa konstitisyonèl ou kòm yon imigran nan peyi Etazini (PDF, angle ).

[Adapte de materyèl Know Your Rights ki soti nan Somerville Know Your Rights Coalition.]

SÈVIS IMIGRAN

Kontakte sèvis sa yo nan vil ou a:

Somerville

Medford, Boston, ak pi lwen